Inwestycja jest realizowana w systemie "Projektuj i Buduj".

Szacowane przez Konsultanta zaawansowanie robót na koniec maja wynosi 6,15 %

Zaawansowanie finansowe na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 17,76 %
Graficzne przedstawienie postępu prac.

Branża drogowa:
Trasa Główna cz.1
Trasa Główna cz.2
Drogi Poprzeczne
Drogi Dojazdowe
Węzły Drogowe


Branża mostowa:
WD23 - Wiadukt w km 52+118 - Węzeł Górzno
K23a - Kładka pieszo-rowerowa
WD24 - Wiadukt w km 55+864
WD25 - Wiadukt w km 56+858
WD26 - Wiadukt w km 58+377
WD27 - Wiadukt w km 59+910 - Węzeł Gończyce
Przepusty