Inwestycja jest realizowana w systemie "Projektuj i Buduj".

Szacowane zaawansowanie rzeczowe na koniec września wynosi 38,73 %

Zaawansowanie finansowe na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 44,29 %
Graficzne przedstawienie postępu prac.

Branża drogowa:
Postęp robót drogowych


Branża mostowa:
WD23 - Wiadukt w km 52+118 - Węzeł Górzno
K-23a pochylnia strona prawa
K-23a pochylnia strona lewa
WD24 - Wiadukt w km 55+864
WD25 - Wiadukt w km 56+858
WD26 - Wiadukt w km 58+377
WD27 - Wiadukt w km 59+910 - Węzeł Gończyce
Przepusty
MS-28L - most na rzece Promnik
MS-28P - most na rzece Promnik
MD-22 1 - most na rzece Mierżączka
MD-22L - most na rzece Mierżączka
MD-22P - most na rzece Mierżączka
PZG-23c