Nazwa kontraktu: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Zadanie nr 1 - na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. 62+200 długości ok. 12,227 km

Numer kontraktu: GDDKiA O-Lu/D3-mc/S17_Garwolin-gr.woj./cz.1/2015

Wartość kontraktu brutto: 308 778 272,90 zł

Numer projektu: POIS.03.01.00-00-0033/17

Termin realizacji: Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym czasie na ukończenie tj. w ciągu 34 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejszą umową nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.

Data zawarcia kontraktu: 22.09.2015 r.

Opis inwestycji: Droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 ma na celu połączyć aglomerację warszawską z Lubelszczyzną oraz poprowadzić ruch dalej w kierunku Lwowa. Na odcinku pomiędzy Kurowem a Piaskami, wspólnie z drogą ekspresową S12, będzie tworzyć główną oś transportową w województwie lubelskim. Początkowy odcinek (od S8 do A2) drogi ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy. S17 w połączeniu z S19 umożliwi szybki dojazd do Rzeszowa.

Zakres kontraktu: odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu garwolińskiego, na terenach gmin Garwolin, Górzno oraz Sobolew.


Cele inwestycji:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
- zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Spodziewane efekty:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
- zapewnienie komfortu jazdy,
- zmniejszenie ryzyka wypadków,
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
- skrócenie czasu podróży,
- oszczędność paliwa,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu,
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Mapa przebiegu trasy

Więcej Informacji

Przejdź Tu


Pliki w PDF

Przejdź Tu